Välja avanevad aknad

Üheraamsed välja avanevad aknad

Klaas: 2-kordne 24 mm paksune argooniga täidetud klaaspakett

Spetsifikatsioon:

Viimistus: valge kattev värv

Sulustus:IPA

Avanemine: Külgavatav/ altliugavatav

November 2016

Valmis